คำนวณ/IT - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

คำนวณ/IT

ตัวแทน > คำนวณ
คู่มือ Dr PR
 1. คู่มือการใช้ DrPr
 2. ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
 3. คู่มือรายงานผลงานนำส่ง Product
 4. คู่มือสอบถามเบี้ยส่งจากเบี้ยรวม
 5. คู่มือรายงานข้อมูลตัวแทน
 6. คู่มือค้นหาโครงสร้างตัวแทน
 7. คู่มือรายงานค่าบริหารรายเดือน
 8. คู่มือรายงานค่าบริหารรายวัน
 9. คู่มือรายงานค่าสงเสริมการขาย
 10. คู่มือ Agent Statement
 11. คู่มือมิตรแท้ Online พ_ร_บ
 12. คู่มือรายงานกรมธรรม์
 13. รายงานสำนักงานตัวแทน
 14. คู่มือพิมพ์บาร์โค้ต
  - พิมพ์จากมือถือ
 15. รายงานผลงานนำส่ง (Production) ตามคำแนะนำ
 16. รายงานข้อมูลสมาชิก
 17. คู่มือการใช้งานระบบ E-Training
 18. คู่มือการลงทะเบียนแทน
 
Logout
Back to content