ช่วงCOVID - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ช่วงCOVID

ตัวแทน
ฝ่ายกิจการตัวแทน
ใบอนุญาตหมดอายุ
   ตัวแทนที่มีใบอนุญาตหมดอายุระหว่างวันที่ 27/02/63 - 30/06/63 (ยังไม่ได้ผ่านการอบรมขอต่อ) และยังไม่ได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต  ขอความร่วมมือให้ผู้นำทีมงาน สำนักงานตัวแทน (GA) แจ้งตัวแทนภายใต้สังกัดให้รีบยื่นคำขอขยายระยะเวลาฯ (ไม่ต้องให้ คปภ.ลงชื่อรับเรื่อง) แนบไฟล์ส่งเมล์ให้กับ แผนกบริหารงานตัวแทน โดยแผนกฯ จะขยายอายุใบอนุญาตให้มีผลงานใช้ได้ถึงวันที่ 31/12/63 ส่วนต้นฉบับคำขอขยายระยะเวลาฯ นำส่งให้กับแผนกฯตามหลังทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 30/04/63 โดยแผนกฯ จะขยายระยะเวลาอายุใบอนุญาตฯ ให้เฉพาะตัวแทนที่ส่งเมล์แนบไฟล์คำขอขยายระยะเวลาฯให้แผนกฯ แล้วเท่านั้น และขอความร่วมมือ ให้ระบุรหัส(โค้ด) และชื่อ - สกุล ของตัวแทนในเมล์ด้วย
    ตัวแทนทุกท่านต้องทำความเข้าใจ (เพิ่มเติม)
1. ตัวแทนที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตให้เรียบร้อยอย่างช้าภายในวันที่ 31/12/63
2. กรณีตัวแทนท่านใดไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตภายในวันที่ 31/12/63  ใบอนุญาตจะหมดอายุทันทีในวันที่ 1/01/64
    ดาวน์โหลดคำขอขยายเวลาต่ออายุฯ คลิกที่นี่
การจัดอบรมขอรับและขอต่ออายุตัวแทน
 เนื่องจากหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับ การจัดอบรมขอรับและขอต่ออายุตัวแทน ว่าเมื่อไหร่จึงจะจัดอีกเพราะกังวลว่าตัวแทนบัตรจะขาดอายุ อีกทั้งผู้ที่ชำระเงินมาแล้วและยังไม่ได้อบรมจะจัดการอย่างไรดี ขอเงินคืน ( เข้าตั้งฝากก่อน) หรือเก็บสิทธิ์ไว้ รอบริษัทเปิดอบรมอีกครั้ง  ดังนั้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน ฝ่ายกิจการจึงขอให้ข้อมูลอีกครั้ง ดังนี้
1. การอบรมทางบริษัทฯ จะเปิดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ หลังจากสถานการณ์โควิด19 ได้คลี่คลายลงและทางการอนุญาตซึ่งคาดการณ์ว่า อาจจะเป็นหลัง 30 มิถุนายน
2. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขาดระหว่าง 27 ก.พ. 63- 30 มิถุนายน 63  ถ้ายังไม่ได้อบรมขอต่อไม่ต้องกังวลเพราะทางคปภ. ขยายการยื่นต่อไปจนถึง 31 ธันวาคม  63 เพียงแต่ส่งเมล์ใบคำขอขยายการยื่นใบอนุญาตจากจากไวรัสโควิด มาที่แผนกบริหารงานตัวแทน ( ไมจำเป็นต้องไปปั้มใดๆที่คปภ. )
3. ผู้ที่จองและชำระเงินมาแล้ว ข้อแนะนำคือ ให้คงเงินไว้ตามเดิมครับ โดยไม่ต้องทำใดๆเพราะบริษัทได้รักษาสิทธิ์ไว้ให้เหมือนเดิม เปิดอบรมได้เมื่อไหร่ บริษัทฯจะรีบประกาศตารางให้แจ้งเข้ามาเลือกวันและเวลาอีกที เพราะหากทำเรื่องคืน จะเสียสิทธิ์ทันที เพราะที่นั่งว่าง ตอนนี้มีแต่คนเขาจะมาลงทะเบียนจองล่วงหน้า
4. เงินค่าอบรมหากทำเรื่องคืน  แผนกจะทำเรื่องคืนเข้าบัญชีตั้งฝากเท่านั้น ( เวลาสมัครใหม่ก็ต้องจ่ายเงินสดเข้าที่เซเว่นใหม่อีก )
5. สำหรับผู้ที่เคยจ่ายค่าสอบที่ผ่านบัญชีบริษัท แทน คอนซัลแทนต์ นั้น ถ้าขอคืน บริษัทคินตรงเข้าบัญชีตัวแทนที่ให้มาได้ครับ แต่ทางที่ดี นั้น ควรทิ้งไว้ เพราะทางแผนกบริหารงานตัวแทน จะเก็บสิทธิ์ให้เช่นเดียวกัน เมื่อสมาคมเปิดสนามสอบทั่วประเทศเมื่อไหร่ ทางแผนกจะทำการจองสอบให้ทันที
6. สำหรับแพ็คคู่ที่จ่ายเงินมาแล้ว ทั้งที่ปราจีนและหาดใหญ่ นั้น ไม่สามารถคืนเงินได้เพราะต้องยกไปทั้งแพ็ค  แต่บริษัทเก็บสิทธิ์จองครั้งต่อไปให้แล้ว ( รอประกาศอีกครั้ง )
ขยายเวลาระบบ "ตัวแทนรอสอบ"
    สำหรับผู้สมัคร(ตัวแทน)ที่เปิด/ออกรหัส(โค้ด)ใหม่ระหว่างวันที่ 1/02/63 – 30/06/63 นั้น แผนกฯได้ขยายระยะเวลาการนับครบ 90 วัน และครบ 180 วัน รหัส(โค้ด)ระงับจาก สถานะ S/NL เป็น C/NL โดยระบบฯ จะเริ่มนับให้ตั้งแต่วันที่ 1/07/63 เป็นวันที่ 1 ดังนี้
1.  กรณีการนับ 90 วันหลังจากวันที่ออกรหัส(โค้ด)ใหม่ ระบบฯจะเริ่มนับให้ตั้งแต่วันที่ 1/07/63 เป็นวันที่ 1 หากผู้สมัคร(ตัวแทน)ไม่ได้มีการสมัครสอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 1/07/63 ระบบฯจะระงับรหัส(โค้ด)จาก S/NL เป็น C/NL ทันที
2.  กรณีการนับ 180 วันหลังจากวันที่ออกรหัส(โค้ด)ใหม่ ระบบฯจะเริ่มนับให้ตั้งแต่วันที่ 1/07/63 เป็นวันที่ 1 หากผู้สมัคร(ตัวแทน)มีการสมัครสอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 1/07/63 ระบบฯจะขยายระยะเวลาให้อีก 90 วัน รวมเป็น 180 วัน และถ้าหากภายใน 180 วันแล้ว ผู้สมัคร(ตัวแทน)ยังสอบใบอนุญาตไม่ได้ (ยังไม่มีใบอนุญาต) ระบบฯจะระงับรหัส(โค้ด)จาก S/NL เป็น C/NL ทันที

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
การติดต่อกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
   เพื่อติดตามการให้บริการด้านการรับสายโทรศัพท์ กรณีที่ท่านโทรติดต่อเจ้าหน้าที่  ฝ่าย รับประกันภัยรถยนต์  ตามเบอร์ต่อภายใน รายบุคคลแล้ว  ปรากฏไม่มีผู้รับสาย ขอให้ท่านส่งเมล์   แจ้ง   ชื่อเจ้าหน้าที่ , เบอร์ต่อที่ติดต่อไม่ได้, วันเวลาที่ติดต่อ  ส่งมายังหัวหน้าของแต่ละทีมฯ  ที่ท่านติดต่อ ซีซี ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  ตามตัวอย่าง

ตัวอย่าง      TO…..  หัวหน้าทีม
CC …..  ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
เรื่อง .... โทรศัพท์ไม่มีคนรับสาย
ติดต่อ คุณอริสรา ต่อ 6805 วันที่ 3/4/63 เวลา 16.00 น

รายชื่อ/เมล์ ของหัวหน้าทีมดังนี้
- ทีมรับประกันภัย 1 :         คุณเด็ดดวง เจิมแหล่         Dedduangj@mittare.com
- ทีมรับประกันภัย 2 :         คุณนริศา นิยม                  Naritsaran@mittare.com
- ทีมรับประกันภัย 3 :         คุณจารุพรรณ บุญถึง         Jaruphunb@mittare.com
- ทีมรับประกันภัย 4 :         คุณปานชีวา หาญเสมอ      Pancheewah@mittare.com
- ทีมงานกลุ่ม/คัดภัย :         คุณสุพจน์ ปลื้มมนัส          Supojp@mittare.com
- ทีมยกเลิกกรมธรรม์:         คุณชนิษฎา ชมเกลี้ยง        Chanidac@mittare.com
- ทีมงานใบเตือน :              คุณอริศรา ดาวจันทร์          Arisarad@mittare.com
- ทีมงานพ.ร.บ.+สลักหลังฯ: คุณบุษยา สุธรรมาภินันท์    Budsaya@mittare.com
    เพื่อฝ่ายฯจะได้ทราบในทันที่ และ สามารถนำมาพัฒนาการให้บริการแก่ท่านต่อไป

ฝ่ายประกันวินาศภัย
    เพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อประสานงานได้มีรายชื่อ เจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
 • แผนกอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ดฯ   
 1. นายพิชิต เพ่งสุข                            087-9231997
 2. นายประมุข ขันติวงค์                       087-5582224
 3. นายสุปรีย์ เชิดโชติเพ็ชร์                  094-4978620
 4. นายพงศ์ภีระ จิรพงษ์เดชานนท์          064-6982563
 • แผนกอัคคีภัยและเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 1. นางสาววิภารัตน์ ตันติธนากรกุล         097-9751149
 2. นางชนากานต์ ยังสุข                      089-7911659
 3. นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์ลี้รัตน์            082-2405964
ฝ่ายการเงิน

การติดต่อแผนการเงินรับเบี้ยประกัน

    เพื่อความสะดวกในการประสานงาน    ทุกท่านสามารถติดต่อแผนการเงินรับเบี้ยประกัน ในขณะที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From  Home )  ได้ทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ตามเบอร์ต่อด้านล่าง

     กรณีที่ติดต่อทาง E-mail จากภายในบริษัทฯ   ขอให้ส่ง  E-mail  ถึง   แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน  หรือหากส่งถึงบุคคล กรุณา  CC แผนกทุกครั้ง

 

กลุ่มงาน

 

                ชื่อ

เบอร์ต่อภายใน

 

E-mail

ส่งจากภายในบริษัท

E-mail

ส่งจากภายนอกบริษัท

1. ปรับปรุงค่ายกเลิกกรมธรรม์ 

Line ID :fin-prepaid

คุณรัชชุดา  สวาทที

8222

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

ratchudas@mittare.com

 

คุณสิรินนาถ   สลีอ่อน

       8226

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

2. แจ้งหักบัญชีบัตรเครดิต ( เต็มจำนวน )

คุณปุณชรัศม์ สวัสดิ์รัตนพล

8235

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

puncharats@mittare.com

Paylist@mittare.com

 3. Line ID :  mittare-payin

 

ตัดเบี้ยตามเมล์แจ้ง   ทุก MT ยกเว้น MT 4-5

คุณสุพรรษา  เจริญลาภรุ่งเรือง

8221

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

supansac@mittare.com

. สอบถามวิธีการโอนเงิน

ตัดชำระเบี้ยกรมธรรม์ต่ออายุ

คุณบุปผา  ทรายอ่อน

8223

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

bubphas@mittare.com

 

คุณสัญญา  อนุวงศ์

8219

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

5. กลุ่มสถาบัน Finance -Broker

คุณอานนท์  ภู่นิเทศ

8224

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

Anonph@mittare.com

6. ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 

คุณอมรรัตน์  บุญชู

8215

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

  ตัดเบี้ยตามเมล์แจ้ง  MT 4 - 5

คุณปิยพร  ทองรักศรี

8236

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

piyapornk@mittare.com

Paylist@mittare.com

 

คุณณีรนุช  ติดผาย

8220

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

5.รับชำระเคาน์เตอร์  สนญ

ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 1 %

 

คุณวิทยา  บุญมาก

8225 

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

wittayab@mittare.com

Paylist@mittare.com

6. เรื่องทั่วไป 

คุณพรรรณี  ประกอบแสง

       7728 

กรณีเร่งด่วน

083-429-1495

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

panneep@mittare.com

Paylist@mittare.com

 

 

การติดต่อกับแผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย

    หากท่านส่ง E-mail ติดต่องาน กรุณา CC แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม...ที่พนักงานผู้นั้นสังกัดด้วย เพราะอุปกรณ์ Note Book ของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน อาจมีข้อจำกัดในการรับข้อมูล หากเป็น File ที่ใหญ่เกินไป อาจจะส่งไม่ผ่าน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับเรื่องจากท่าน สำหรับการติดต่องานทางโทรศัพท์ไปยังเบอร์ภายในสามารถติดต่อได้ตามปกติ ระบบจะโอนสายไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน

แผนกบริหารการเบี้ยประกันภัย เบอร์ต่อ รับผิดชอบงานแยกตาม MT

ที่

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

เบอร์ต่อ

ทีมบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย

รับผิดชอบงานที่มงานการตลาด

1

นายปรีชา คล้ายสุบรรณ

7709

ทั้งหมด

ทั้งหมด

2

นายรัฐวุฒิ บุตษบุญ

7816

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 1

MT 1 , 5 , 7

3

น.ส.ณัฐวรินท์ เอี่ยมเจริญกร

8012

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 1

MT 1 , 5 , 7

4

น.ส.ปราณี ศรีนาศ

8018

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 2

MT 2 , 11 , 12 , 14 , 15

5

น.ส.นุชนาถ นวลนาค

8016

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 3

MT 3

6

นายธีระวุธ โตเอี่ยม

8009

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 4

MT 4

7

น.ส.เกศแก้ว เรืองเกศ

8014

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 4

MT 4

8

น.ส.ปรัชญาพร ซันประสิทธิ์

8017

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 4

MT 4

9

น.ส.ขนิษฐา แก้วประไพ

8015

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 4

MT 4

10

น.ส.อาริษา อือตระกูล

8011

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 1 และ 5

สรุปหนี้, Notice ทุกทีมงาน

11

น.ส.ประภาสิริ รัตนสุขโก

8011

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 1 และ 5

สรุปหนี้, Notice ทุกทีมงาน

12

น.ส.อธิรัตน์ กิจจารักษ์

8019

บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทีม 6

MT 8 , 9 , 10

 

แผนกส่งเสริมการขาย
    แผนกส่งเสริมการขายสามารถดำเนินการ การให้บริการตัวแทนได้ตามปกติเช่นเดิม โดยตั้งแต่ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ในช่วงที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านนั้น (จนถึงเข้าสู่ภาวะปกติ) หากท่านที่มีความจำเป็น ประสงค์จะติดต่อ หรือสอบถามเพิ่มเติมกับแผนกส่งเสริมการขาย สามารถติตต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดังนี้
 • คุณปาริชาติ  พรมแย้มใหญ่     แอน 0816956869
 • คุณวิทยา  แจ่มศรี                โต     0806242920
 • คุณพิชานนท์  โทแสง           เอ็ม    0993428469
 • คุณชุติชาติ  สายสุ่ม             โอ๊ต   0830374998
 • คุณสุธี  บรรธุจันทร์              ป้อม   0865498078
 • คุณเอกศิลป์  ศรทอง            เอก   0843498863
 • คุณทัดทรวง  ศัลย์ศิลป์         ปุ้ง     0817504515

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu