เส้นทางมีใบอนุญาต - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

เส้นทางมีใบอนุญาต

ตัวแทน > ใบอนุญาต
ตัวแทน
  1. สมัครตัวแทนมิตรแท้
  2. เมือสมัครมีโค๊ตแล้ว ต้องมีใบอนุญาตภายใน 2 ปี รายละเอียด คลิกที่นี่
  3. อบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทน
  4. สอบใบอนุญาต
  5. ทำเรื่องขอรับใบอนุญาต
ข้อ 3 และ 4 จะสลับทำข้อไหนก่อนก็ได้
นายหน้า
  1. อบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้า
  2. สอบใบอนุญาต
  3. ทำเรื่องขอรับใบอนุญาต
  4. สมัครมิตรแท้
ข้อ 1 และ 2 จะสลับทำข้อไหนก่อนก็ได้
Logout
Back to content