บอกด้วยรูป - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

บอกด้วยรูป

ตัวแทน > คู่มือ
งานธุรการ
การถ่ายเอกสารที่ดี
งานทะเบียนขนส่ง
ดูทะเบียน 4 จุด
รถที่ ตรอ.ปีนี้
หลักฐานที่ใช้ในการต่อภาษี
ประกัน พ.ร.บ.
ตารางเบี้ย พ.ร.บ.
เบี้ย พ.ร.บ.ที่ใช้บ่อย
ความคุ้มครอง พ.ร.บ.
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ความคุ้มครองภาคสมัครใจ
เอกสารเช็คทุนและเบี้ย
ส่วนลดพิเศษ 1
สำหรับรถที่ทำประกัน ประเภท 1
การถ่ายรูปรถ ป.1
กลุ่มรถ
กลุ่มรถที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ย ตามคำสั่งนายทะเบียน
เอกสารในการทำประกัน ป.1
การเงินและการชำระเบี้ย
การชำระเบี้ยผ่านแอพ K+
รหัสการชำระเบี้ย
การคำนวณเบี้ยนำส่ง
การแสดงตน
การแสดงตนเมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
สินไหม
หลักฐานที่ใช้ในการเบิกสินไหม พ.ร.บ.
ค่าขาดประโยชน์การการใช้รถ
กิจการตัวแทน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครตัวแทน และผู้ค้ำประกัน พร้อมจำนวนชุดที่ใช้
หลักฐานในการขอรับใบอนุญาต
หลักฐานในการขอต่อใบอนุญาต
11 เหตุผล TYPE7
11 เหตุผล (สถานะตัวแทน) ที่ต้องใช้ระบบเงินสดในการชำระเบี้ย (TYPE7)
ป้ายสำนักงาน GA
Back to content