บอกด้วยรูป - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

บอกด้วยรูป

ตัวแทน > คู่มือ
งานธุรการ
การถ่ายเอกสารที่ดี
งานทะเบียนขนส่ง
ดูทะเบียน 4 จุด
รถที่ ตรอ.ปีนี้
หลักฐานที่ใช้ในการต่อภาษี
ประกัน พ.ร.บ.
ตารางเบี้ย พ.ร.บ.
เบี้ย พ.ร.บ.ที่ใช้บ่อย
ความคุ้มครอง พ.ร.บ.
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ความคุ้มครองภาคสมัครใจ
เอกสารเช็คทุนและเบี้ย
ส่วนลดพิเศษ 1
สำหรับรถที่ทำประกัน ประเภท 1
การถ่ายรูปรถ ป.1
กลุ่มรถ
กลุ่มรถที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ย ตามคำสั่งนายทะเบียน
เอกสารในการทำประกัน ป.1
การเงินและการชำระเบี้ย
การชำระเบี้ยผ่านแอพ K+
รหัสการชำระเบี้ย
การคำนวณเบี้ยนำส่ง
อัตราคืนเบี้ย Motor
อัตราคืนเบี้ย Non motor
วันนี้ครบกำหนดชำระเบี้ย
การแสดงตน
การแสดงตนเมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
สินไหม
หลักฐานที่ใช้ในการเบิกสินไหม พ.ร.บ.
ค่าขาดประโยชน์การการใช้รถ
กิจการตัวแทน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครตัวแทน และผู้ค้ำประกัน พร้อมจำนวนชุดที่ใช้
หลักฐานในการขอรับใบอนุญาต
หลักฐานในการขอต่อใบอนุญาต
11 เหตุผล TYPE7
11 เหตุผล (สถานะตัวแทน) ที่ต้องใช้ระบบเงินสดในการชำระเบี้ย (TYPE7)
ป้ายสำนักงาน GA
Logout
Back to content