แบบฟอร์ม - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

แบบฟอร์ม

ประกัน Motor
ภาคบังคับ
 1. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินวางค้ำ พ.ร.บ.
ภาคสมัครใจ
 1. แผ่นพับเบี้ยสำเร็จรูป
 2. ใบคำขอประกันรถยนต์/มอเตอร์ไซค์  แบบ1  แบบ2
 3. ใบบันทึกแผล (ตรวจสภาพรถ)
 4. ใบบันทึกแผล (ตรวจสภาพ รถตู้)
 5. ใบบันทึกแผล (ตรวจสภาพ รถบัส)
 6. บันทึกรับรองสภาพรถ กรณีกรมธรรม์ติด LO
 7. หนังสือรับทราบดีดั๊ก**
 8. หนังสือรับทราบดีดั๊ก (เว้นมิตรแท้หนึ่งเดียว)
 9. ข้อตกลงไม่คุ้มครองอุปกรณ์พิเศษ (อุปกรณ์เพิ่มเติมและตกแต่ง)
 10. คำขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ (เปลี่ยนตัวแทน)
 11. เอกสารรับทราบเงื่อนไขอะไหล่นำเข้ารถยี่ห้อ Chevrolet
 12. เงื่อนไขกรมธรรม์
สินไหม
 • คำร้องค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น พ.ร.บ. ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับประกันรถยนต์ คลิกที่นี่

กิจการตัวแทน
 1. ใบสมัครตัวแทน และนายหน้า
 2. ใบสมัครเฉพาะ MT4
 3. แบบฟอร์มขอรับขอต่อใบอนุญาต  
  |  ตว.1 |  ตว.7 |  นว.1 | นว.7 |
 4. แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่งนอกหลักเกณฑ์   (พิมพ์)
 5. ขอย้ายสำนักงาน GA  
 6. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแทน
 7. ใบคำขอเปิดสำนักงานนายหน้า
 8. ลาออกจากการเป็นตัวแทน
 9. ใบสมัครสมาชิกมิตรแท้ (มิตรแท้คลับ) (ยกเลิก)
 10. ใบคำขอใช้ชื่อและเครื่องหมายของบริษัทฯ
 11. หนังสือมอบอำนาจ ประกอบการตั้งเบิกของหน่วยงาน
  1. PDF
  2. Word
 12. EL001 แบบฟอร์มยืนยันตัวตนอบรมต่อใบอนุญาต

Logout
Back to content