ใบอนุญาต - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ใบอนุญาต

ตัวแทน > ใบอนุญาต
คู่มือ
แบบฟอร์ม

การสอบใบอนุญาต
 • การสอบครั้งแรก ตัวแทนต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อนไม่สามารถสมัครสอบครั้งแรกได้ด้วยตนเอง และ สอบครั้งแรกได้เฉพาะรอบเช้าเท่านั้น  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้
 • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
  • วันที่ต้องการสมัครสอบ
  • รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0
 • การสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย การสมัครสอบพร้อมหลักฐาน หลักเกณฑ์การตัดสินการสอบ  คลิกที่นี่

สถานที่และวันสอบของสมาคมประกันวินาศภัย
 • ส่วนกลาง
  • สถานที่จัดสอบ  สมาคมประกันวินาศภัย   {Google map}
  • เปิดสอบทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร รอบละ 80 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
   • รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
   • รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (Walk-in สมัครได้ที่สมาคมฯในวันเปิดสอบไม่เกิน 60 คน)
 • ส่วนภูมิภาค
  • วันที่รับสมัครสอบ วันที่ 1-15 ของทุกเดือน
  • กำหนดวันสอบประจำปี 2563
   • เดือน  ตุลาคม         วันเสาร์ที่  31/10/63
   • เดือน  พฤศจิกายน  วันเสาร์ที่  28/11/63
   • เดือน  ธันวาคม       วันเสาร์ที่  26/12/63
  • เวลาสอบ  10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ    
  • สถานที่จัดสอบ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ข้อสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน
สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
รายการตัวแทน (ชม.)นายหน้า (ชม.)
ขอรับ612
ขอต่อ 1610
ขอต่อ 2
610
ขอต่อ 3
610
ขอต่อ 4
3050
การอบรม
การขอรับบัตร
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายของตัวแทน
หลักสูตร
การสอบ
การอบรม
ค่าธรรมเนียม
รวม
อายุบัตร
ขอรับ
3005353001,1351
ขอต่อ 1
-5352007351
ขอต่อ 2
-5352007351
ขอต่อ 3
-5358001,3355
ขอต่อ 4
-2,675*8003,4755
* อบรม 5 ครั้ง ๆ ละ 535 บาท
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายของนายหน้า
หลักสูตร
การสอบ
การอบรม
ค่าธรรมเนียม
รวม
อายุบัตร
ขอรับ
300(รอข้อมูล)300
1
ขอต่อ 1
-8002001,0001
ขอต่อ 2
-8002001,0001
ขอต่อ 3
-
(รอข้อมูล)
800
5
ขอต่อ 4
-
(รอข้อมูล)
800
5

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content