วีดีโอติวสอบ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

วีดีโอติวสอบ

ตัวแทน
วีดีโอติวสอบประกันวินาศภัย
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน (เริ่ม1/3/63)
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
 1. ประกันวินาศภัย
  AXA
 2. ประกันรถยนต์
  AXA  MIT(สมัครใจ)  MIT(พรบ.)
 3. ประกันทางทะเลและขนส่ง
  AXA  MIT
 4. ประกันอัคคีภัย
  AXA  MIT
 5. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  AXA  MIT
2010
รวม
12060
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu