สรุปความคุ้มครอง - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

สรุปความคุ้มครอง

Motor > ภาคสมัครใจ
ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประจำปี 2563
รายการ บุคคลภายนอก ร.ย.01   ร.ย.02   ร.ย.03  
ชีวิตร่างกายอนามัย ทรัพย์สิน  
ต่อคน   ต่อครั้ง  
ประเภท 1 มิตรแท้หนึ่งเดียว            
 - EcoCar/เก๋งเล็ก/เก๋งกลาง/กระบะ 500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 300,000
 - เก๋งใหญ่, SUV/MPV, BENZ 500,000 10,000,000 2,000,000 100,000 100,000 300,000
ประเภท 1 สเปเชียล            
 - กระบะ110-320 500,000 10,000,000 5,000,000 100,000 100,000 300,000
 - EcoCar/เก๋งเล็ก/SUV 500,000 10,000,000 2,500,000 100,000 100,000 300,000
ประเภท 1 Extra  500,000 10,000,000 2,000,000 100,000 100,000 300,000
ประเภท 1 แคมเปญ 500,000 10,000,000 2,500,000 150,000 150,000 300,000
ประเภท 1 มิตรแท้เพื่อญาติมิตร  500,000 10,000,000 2,000,000 200,000 - 10,00,000 300,000
ประเภท 1 กระบะมีโครงเหล็ก 500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 300,000
ประเภท 1 รถรหัส 210, 220, 230 500,000 10,000,000 6,000,000 100,000 100,000 250,000
รายการ บุคคลภายนอก ร.ย.01   ร.ย.02   ร.ย.03  
ชีวิตร่างกายอนามัย ทรัพย์สิน  
ต่อคน   ต่อครั้ง  
มิตรแท้เพื่อญาติมิตร  2+  3+ ตารางเบี้ยยังไม่ออกมา
มิตรแท้เพิ่มพูน Pt 2+ / Gold 2+ 3+ / กระบะต่อเติม 500,000 10,000,000 2,000,000 150,000 150,000 600,000
มิตรแท้เพิ่มพูน Silver 2+   3+ 500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 200,000
มิตรแท้เพิ่มพูน รถยุโรป 2+ 3+ 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000
มิตรแท้ตรีคูณ รถตลาด 2+  3+ 500,000 10,000,000 2,000,000 150,000 150,000 600,000
มิตรแท้ตรีคูณ รถยุโรป 2+  3+ 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000
มิตรแท้เพิ่มพูน (รถรหัส120) 2+ 3+ 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000
มิตรแท้เพิ่มพูน(รถรหัส 210) 2+  3+ 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000
มิตรแท้เพิ่มพูน(รถรหัส 220) 3+ 500,000 10,000,000 ตามเบี้ยฯ 100,000 100,000 300,000
รายการ บุคคลภายนอก ร.ย.01   ร.ย.02   ร.ย.03  
ชีวิตร่างกายอนามัย ทรัพย์สิน  
ต่อคน   ต่อครั้ง  
มิตรแท้เพื่อญาติมิตร  ป.3 ตารางเบี้ยยังไม่ออกมา
มิตรแท้ทวีคูณ  500,000 10,000,000 1,000,000 - - 100,000
มิตรแท้ทวีคูณ PA50,000  500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 200,000
มิตรแท้ทวีคูณ PA100,000  500,000 10,000,000 1,500,000 100,000 100,000 300,000
รายการ บุคคลภายนอก ร.ย.01   ร.ย.02   ร.ย.03  
ชีวิตร่างกายอนามัย ทรัพย์สิน  
ต่อคน   ต่อครั้ง  
ประเภท 3 รถรหัส 220 500,000 10,000,000 600,000 0/50,000 0/50,000 250,000
มอเตอร์ไซค์ ประเภท 2+  3+ 500,000 10,000,000 600,000 0/50,000 0/50,000 200,000
มอเตอร์ไซค์ ประเภท 3 500,000 10,000,000 400,000 - - 200,000
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu