ป้ายทะเบียนรถยนต์ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ป้ายทะเบียนรถยนต์

Motor > งานทะเบียนรถยนต์

ลักษณะ

การใช้งาน

สี

พื้นป้าย

สี

ตัวอักษร

รย.

ประเภทรถ

ภาพแผ่นป้าย

ส่วนบุคคล

ขาว

ดำ

1

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

12

รถจักรยานยนต์

ฟ้า

2

รถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

เขียว

3

รถยนต์บรรทุก

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

แดง

4

รถสามล้อ

รับจ้าง

เหลือง

แดง

5

รถยนต์รับจ้าง ระหว่างจังหวัด

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

ดำ

6

รถยนต์รับจ้าง ผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน เช่น Taxi

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

17

รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ฟ้า

7

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

(กระป๊อ , สองแถว)

เขียว

8

รถยนต์รับจ้างสามล้อ

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

บริการ

เขียว

ขาว/

ดำ

9

รถยนต์บริการธุรกิจ

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

10

รถยนต์บริการทัศนาจร

11

รถยนต์บริการให้เช่า

เกษตร/

บดถนน

แสด

ดำ

13

รถแทรกเตอร์

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

รถบดถนน

รถใช้งานเกษตรกรรม

รถพ่วง

ทูต/

กงศุล

ขาว

ดำ

 

รถยนต์ของผู้แทนทางการฑูต

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

ฟ้า

ดำ

 

อักษร พ คือ หน่วยงานพิเศษในสถานฑูต

อักษร ก คือ คณะผู้แทนกงศุล

อักษร อ คือ องค์กรระหว่างประเทศ

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

 

 

 

 

รถแผ่นป้ายประมูล

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

 

 

 

 

รถเพื่อขายหรือเพื่อซ่อม

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

รถโดยสาร

1.รถโดยสารประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 10-19 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

2.รถโดยสารขนาดเล็ก เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 20-29 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

3.รถโดยสารไม่ประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 30-39 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

 

รถบรรทุก

1.รถบรรทุกไม่ประจำทาง พื้นแผ่นป้ายสีเหลือง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 70-79

2.รถบรรทุกส่วนบุคคล พื้นแผ่นป้ายสีขาว เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 80-89

 

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu