ภาษีรถยนต์ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ภาษีรถยนต์

ตัวแทน > คู่มือ > คำนวณ
เฉพาะรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

รถตู้/รถยนต์นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รย.2)

น้ำหนักรถ (กก.)   ภาษีรถ  =    เบี้ย พ.ร.บ.ราคา 1,182.35 บาท
เว็บกรมการขนส่งทางบก

รถปิคอัพ (รย.3)

น้ำหนักรถ (กก.) ภาษีรถ  =    เบี้ย พ.ร.บ.ราคา 967.28 บาท

รถเก๋ง/ปิคอัพ 4 ประตู (รย.1)

ขนาด CC    

ปีจดทะเบียน  อายุรถ  =  

ภาษีรถ  =  

เจ้าของเป็นนิติบุคคล ภาษี 2 เท่า

เบี้ย พ.ร.บ.ราคา 645.21 บาท
ภาษีรถเก็บรายคัน
รถจักรยานยนต์
100
บาท
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
100
บาท
รถพ่วงของรถจักรยานยนต์
50
บาท
รถพ่วงนอกอื่น
100
บาท
รถบดถนน
200
บาท
แทรกเตอร์เพื่องานเกษตร
50
บาท
เฉพาะรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ทดสอบการใช้งาน)

ส่วนบุคคล

น้ำหนักรถ (กก.) ภาษีรถ  =    

Back to content